Izaberite Vaš fakultet

Ime

Prezime

Broj indeksa

Godina studija

Kontakt telefon

E-mail adresa

Izaberite nacin na koji želite da obavite praksu

Izaberite oblast

Proverite unete podatke i pošaljite prijavu za praksu

Želim da samostalno organizujem mesto za stručnu praksu u organizaciji ,
u mestu o čemu ću priložiti potvrdu.

Proverite unete podatke i pošaljite prijavu za praksu